Kontakt

 Univerzitet Crne Gore

Kancelarija za međunarodnu saradnju

Cetinjska 2, Podgorica

tel.: + 382 20 414 250

http://www.ir.ucg.ac.me/

Analiza uticaja projekta

 Od 7-10. novembra 2016.g, predstavnici WUS Austrije Veronika Niče i Martina Handler sprovele su analizu uticaja projekta Devcore. Cilj analize bio je da se stekne sveobuhvatna slika o rezultatima postignutim u okviru Devcore projekta vezano za izgradnju kapaciteta za uvođenje ishoda učenja u crnogorskom sistemu visokog obrazovanja.  

Održana završna konferencija projekta

Učešće na završnoj diseminacionoj konferenciji Tempus projekta BHQFHE

Održan okrugli sto Ishodi učenja i potrebe tržišta rada

Studijska posjeta Koruškom univerzitetu primijenenih studija

Ostale novosti