Rezultati i aktivnosti

Nakon kick off sastanka, kojim je 6. i 7. februara 2014.godine označen početak Devcore projekta, realizovane su dvije studijske posjete partnerskim univerzitetima.

Posjeta Univerzitetu u Arhusu organizovana je u periodu od 7. do 10. aprila . Tom prilikom su se nacionalni partneri Univerziteta Crne Gore u projektu, kao i kolege sa Nacionalnog i kapodistrijskog univerziteta u Atini, upoznali sa najboljom praksom u oblasti ishoda učenja na Univerzitetu u Arhusu. 

U maju je organizovana posjeta Nacionalnom i kapodistrijskom univerzitetu u Atini, kada su  partneri u projektu imali prilike da čuju prezentacije o nacionalnom okviru ishoda učenja i voksokog obrazovanja u Grčkoj, kao i da u paralelnim sesijama razmijene mišljenja o ishodima učenja i pitanjima od zajedničkog interesa.

Narednog mjeseca, u Rektoratu Univerziteta Crne Gore održana je radionica Ishodi učenja – od teorije ka praksi, sa namjerom da se učesnici upoznaju sa pristupom koji je usmjeren na studenta i orijentisan na rezultate/ishode učenja, kao i da se upute u način pisanja i korišćenja ishoda učenja.

Analiza uticaja projekta

 Od 7-10. novembra 2016.g, predstavnici WUS Austrije Veronika Niče i Martina Handler sprovele su analizu uticaja projekta Devcore. Cilj analize bio je da se stekne sveobuhvatna slika o rezultatima postignutim u okviru Devcore projekta vezano za izgradnju kapaciteta za uvođenje ishoda učenja u crnogorskom sistemu visokog obrazovanja.  

Održana završna konferencija projekta

Učešće na završnoj diseminacionoj konferenciji Tempus projekta BHQFHE

Održan okrugli sto Ishodi učenja i potrebe tržišta rada

Studijska posjeta Koruškom univerzitetu primijenenih studija

Ostale novosti