15.09.2014

Radionica Ishodi učenja – od teorije ka praksi

 Radionica Ishodi učenja – od teorije ka praksi održana je u okviru Devcore projekta u Rektoratu Univerziteta Crne Gore 15. juna 2014. godine. Radionicu su vodile Veronika Niče i Mihaela Handke iz organizacije WUS Austria.

Radionica je organizovana sa namjerom da se učesnici upoznaju sa pristupom koji je usmjeren na studenta i orijentisan na rezultate/ishode učenja, kao i da se upoznaju sa načinom pisanja i korišćenja ishoda učenja.

Početna sesija radionice poslužila je da se objasni širi koncept tj. Bolonjski proces i pristup učenju koji je usmjeren na studenta (student centered learning), i koji se u velikoj mjeri oslanja na ishode učenja. Na osnovu izrade nastavnog plana i programa, ilustrovana je izrada ishoda učenja praćena konkretnim smjernicama i savjetima za njihovo formulisanje (uglavnom zasnovani na Blumovoj taksonomiji), kroz rad u grupama. Radionica je zaključena diskusijom o vezi između ishoda učenja, nastave i aktivnosti učenja i ocjenjivanja.

U radionici su učestvovali predstavnici partnerskih univerziteta uključenih u Devcore projekat, odgovorni za uvođenje ishoda učenja.