20.09.2016

Učešće na završnoj diseminacionoj konferenciji Tempus projekta BHQFHE

 

Predstavnici konzorcijuma Devcore projekta – Univerziteta Mediteran prisustvovali su završnoj konferenciji Tempus projekta Bosnia and Herzegovina Qualification Framework Framework for Higher Education - BHQFHE  , održanoj u Tuzli od 15-16. septembra 2016. godine. Tom prilikom razmijenili su iskusva u radu na projektu sa učesnicima iz Bosne i Hercegovine, kao i sa partnerima iz Hrvatske, Njemačke i Irske. Docent Anđela Jakšić Stojanović predstavila je rezultate ostvarne u okviru Devcore projekta, kao i značaj ishoda učenja za visokoobrazovne institucije iz Crne Gore, za studente i poslodavce. Predstavnici projekata govorili su o mogućnosti nastavljanja saradnje na sličnom projektu koji bi bio prijavljen za finansiranje u okviru Erasmus + programa.