07.11.2016

Održana završna konferencija projekta

 

U Rektoratu je 6. i 7. oktobra održana završna konferencija Tempus projekta ,,Razvoj ishoda učenja – put ka boljoj uporedivosti, priznavanju i zapošljivosti” - Devcore. Projekat je imao za cilj razvijanje ishoda učenja za studijske programe sva tri univerziteta u Crnoj Gori, izradu baze podataka ishoda učenja, uspostavljanje tješnje veze između univerziteta i tržišta rada i podizanje svijesti o značaju ishoda učenja za visokoobrazovne institucije, studente i poslodavce.

U uvodnom obraćanju, prorektor prof. dr Maja Baćović, kao koordinator projekta pozdravila je sve prisutne, posebno projektne partnere iz Austrije i Grčke, te istakla da je cilj konferencije da se razmijene iskustva rada na projektu te sumiraju razultati nakon tri godine implementacije.

Prorektorka Baćović predstavila je rezultate projekta koji su se podudarili sa radom na restrukturiranju studijskih programa na Univerzitetu Crne Gore. U susret akreditaciji 2017. godine svi studijski programi su redizajnirani i usvojena je struktura studija 3 + 2 + 3 na svim jedinicama Univerziteta Crne Gore. Urađeni su novi kurikulumi za sve studijske programe, napisani ishodi učenja te prevedeni na engleski jezik i objavljeni u obliku publikacije koja je dostupna na web-sajtu univerziteta. Smjernice za definisanje ishoda učenja koje su urađene u okviru projekta poslužiće i ubuduće za pisanje ishoda učenja za sve nove studijske programe i kvalifikacije koje budu razvijane na visokoobrazovnim ustanovama u Crnoj Gori. Sva tri univerziteta formirala su baze podataka sa ishodima učenja, koje će biti ažurirane kako se ishodi učenja budu mijenjali i dorađivali u budućnosti. Predstavnici Muzičke akademije i Fakulteta dramskih umjetnosti UCG dali su svoje viđenje procesa definisanja ishoda učenja i njegovih specifičnosti za umjetničke disciplne, te istakli dileme i izazove sa kojima su se tokom ovog procesa suočili. Takođe su istakli da će uvođenje ishoda učenja donijeti novi kvalitet studijskim programima umjetničkih fakulteta.

Predstavnik Privredne komore, G-din Mladen Perazić naglasio je da se značaj projekta ogleda  prvenstveno u informisanju akademske zajednice o samom pojmu ishoda učenja, te obukama organizovanim tokom studijskih posjeta i radionica. Projekat je  takođe doprinio informisanju predstavnika biznis zajednice o ishodima učenja uopšte, te o značaju njihovog uključivanja u proces definisanja ishoda učenja. Takođe je ukazano na činjenicu da je potrebno dalje raditi na širenju svijesti o ishodima učenja i jačanju saradnje između visokog obrazovanja i tržišta rada. Istaknuto je da je rad na definisanju ishoda učenja tek započeo, te da predstoji još dosta posla kako bi oni bili definisani na način da odgovaraju potrebama tržišta rada.

Predstavnici Univerziteta Mediteran i Univerziteta Donja Gorica predstavili su rezultate projekta ostvarene na njihovim univerzitetima – definisane ishode učenja za sve studijske programe i formirane baze podataka sa ishodima učenja. Prenijeli su iskustva rada na projektu, te izazove sa kojima su se oni susreli u procesu definisanja ishoda učenja i pronalaženja adekvatnog pristupa za svoje studijske programe. Istaknute su i kontkretne koristi koje definisani ishodi učenja imaju, između ostalog, za podsticanje i lakše ostvarivanje studentske razmjene tj. upoređivanje sa studijskim programima drugih univerziteta.

Biljana Mišović iz Ministarstva prosvjete predstavila je zakonodavni okvir kojim je predviđena  obaveza pisanja i objavljivanja ishoda učenja za sve visokoškolske ustanove iz Crne Gore. Najavila je sprovođenje Studije praćenja karijera visokoškolaca (Tracer Study) za koju se očekuje da će dati korisne nalaze koji će pokazati koliko ishodi učenja pomažu studentima da se prilagode potrebama tržišta rada, a ta vrsta informacija biće korisna i samim visokoobrazovnim isntitucijama. Najavila je da će Ministrarstvo nastaviti da podržava visokoobrazovne institucije u nastojanjima da usklade svoje ponude sa onima u evropskom prostoru visokog obrazovanja. Kao jedna od aktivnosti koja će biti preduzeta u tom cilju biće i primjena novog modela dopune diplome, koja će uključivati i ishode učenja te samim tim biti više informativnog karaktera nego što je sada.

Iz ugla Zavoda za zapošljavanje predstavljen je značaj ishoda učenja za poslodavce, a najavljen je i nastavak uspješne saradnje sa Univerzitetom Crne Gore u oblasti karijerne orjentacije tj. orgnizacije radionica i obuka za studente sa ciljem njihove bolje pripreme za tržište rada.