06.04.2016

Održan okrugli sto Ishodi učenja i potrebe tržišta rada

 Reformama koje sprovodi Univerzitet Crne Gore biće povećan nivo i kvalitet obrazovanja, a studenti će steći znanja i vještine prepoznatljive na tržištu rada, ocijenjeno je na okruglom stolu “Ishodi učenja i potrebe tržišta rada” koji je u okviru Tempus projekta Devcore organizovan u Rektoratu Univerziteta Crne Gore.

Prorektorka i koordinatorka projekta Devcore prof. dr Maja Baćović rekla je da se UCG bavi usklađivanjem ishoda učenja sa potrebama tržišta rada u okviru reformi i reorganizacije koje se trenutno sprovode.

 

- Cilj naših aktivnosti jeste da se poboljša kvalitet obrazovanja i da naši studenti nakon dobijanja diploma na svim nivoima imaju znanje i vještine koje su prepoznatiljive ne samo na tržištu rada, već da im daju mogućnosti za uključivanje u čitav niz društvenih aktivnosti. Ishode učenja smo regulisali za sve studijske programe na svim nivoima – kazala je ona. Prema njenim riječima, tek je završena prva faza reformi, a rad na ishodima učenja biće nastavljen u pravcu njihovog definisanja za nove studijske programe.

 

Prorektor prof. dr Živko Andrijašević naveo je da je reforma obrazovanja sveobuhvatan proces, a visoko obrazovanje djelatnost koja se tiče čitavog društva. Reforme bi trebalo da dovedu do usklađivanja između sektora visokog obrazovanja i potreba tržišta rada, kao i da utiču na formiranje svestranih ličnosti.

On je ukazao da je visokoškolski sistem opterećen brojnim problemima i da dovodi do nečega što nije njegov cilj i namjera - hiperprodukcije diploma, dok je kvalitet znanja opao.

 

- Zbog toga su počele reforme koje su po dubini zahvata i kompleksnosti sigurno najveće od osnivanja Univerziteta - dodao je Andrijašević.

On smatra da će novi model studija dovesti do većih specijalističkih znanja, mobilnosti i internacionalizacije Univerziteta.

- Suština reforme nije da zamijenimo modele već da dobijemo novi kvalitet, odnosno profil stručnjaka koji će moći da odgovore potrebama društva i tržišta rada - kazao je Andrijašević.

 

Profesorica Lena Tsipouri sa Kapodistarskog univerziteta u Atini smatra da se značaj i važnost ishoda učenja najbolje pokazuje kada je dobra situacija na tržištu rada.

- Mislim da je prorektor Andrijašević bio u pravu kada je kazao da u Evropi postoji hiperprodukcija diploma.  To nas pomalo podsjeća na englesku izreku „Uspjeh donosi neuspjeh“. Kada imamo uspješno tržište rada, visoku stopu zaposlenosti, višak u budžetu, tada obično upisujemo više studenata i otvaramo nove fakultete. Mislimo da tako unapređujemo vještine i tržište. Ono što zapravo činimo jeste da proizvodimo više obučenih radnika koje tržište neće trebati u budućnosti – kazala je ona.

 

Zbog toga, kada se planiraju aktivnosti, uz uzimanje u obzir aktuelne situacije, uvijek bi trebalo uzimati u obzir i promjene koje mogu nastati na tržištu rada u narednom petogodišnjem periodu.

 

Vladimir Blečić iz Privredne komore predstavio je istraživanje koje je ta asocijacija sprovela prošle godine, a čiji je cilj analiza efekata reforme visokog obrazovanja sa posebnim akcentom na upotrebu i razumjevanje koncepta ishoda učenja.

On je naveo da je istraživanje pokazalo da je oko 63,4 odsto ispitanika djelimično upoznato sa reformom visokog obrazovanja, 21,7 nije uopšte upoznato, a 14,9 odsto je upoznato.

 

- Oko 56 odsto ispitanika smatra da obrazovni sistem nije usaglašen sa potrebama tržišta rada, oko 14,2 odsto da je djelimično usklađen, a 11,2 da je potpuno usklađen dok 17,8 ispitanika nije moglo da procijeni - naveo je Blečić.

Predstavnica Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Vesna Radulović rekla je da ishodi učenja pomažu razumijevanju kvalifikacije, te onoga šta visokoobrazovana osoba može da uradi i koje vještine i znanja može dobiti.

Ona je rekla da je važnost ishoda učenja nastavnih predmeta osnovna spona koja dovodi do razvoja profesora, kvaliteta nastave i studenta i njegovog budućeg znanja.