25.11.2015

Inter project coaching Devcore - BHQFHE

Tokom sastanka Greentech Erasmus Mundus projekta održanog u Ljubljani 19-20.oktobra, predstavnici Devcore projekta, Sandra Tinaj sa Univerziteta Donja Gorica i Ana Dragutinović sa Univerziteta Crne Gore sastale su se sa predstavnikom Tempus projekta BiH Qualifications Framework for Higher Education (BHQFHE), gospodinom Ahemtom Mehićem. Projekat BHQFHE koordinira Univerzitet u Padebornu, a cilj mu je pružanje podrške za strukturne reforme sistema visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini i razvijanja okvira kvalifikacija za visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini u skladu sa nacionalnim prioritetima. Na sastanku su dogovorene aktivnosti inter-project coaching-a, modaliteti razmjene iskustava sa pisanjem smjernica za definisanje ishoda učenja, čija izrada je u toku u okviru BHQFHE projekta. Razmotrena je i mogućnost organizovanja zajedničke diseminacione konferencije u septembru mjesecu u Bosni i Hercegovini