18.11.2015

Sastanak Devcore-Mared

U Rektoratu UCG je u utorak 17. novembra 2015. godine održan sastanak sa ciljem razmjene iskustava između predstavnika Tempus projekata Devcore i Mared. Članovi projektnog tima Mared projekta na sastanku bili su prof. dr Danilo Nikolić i prof. dr Tatjana Dlabač, dekan  i prodekan za nastavu Fakulteta za pomorstvo, dok su Devcore projekat predstavljali prof. dr Maja Baćović, prof. dr Živko Andrijašević i prof. dr Predrag Stanišić, prorektori Univerziteta Crne Gore. Obzirom na činjenicu da se oba projekta bave srodnim temama, sastanak je bio prilika za razmjenu iskustava u dosadašnjoj implementaciji projekata i mogućim realizovanjem zajedničkih aktivnosti u posljednjoj godini njihove realizacije. U okviru projekta Devcore urađene su Smjernice za pisanje ishoda učenja, koje su poslužile univerzitetskim jedinicama UCG, ali i privatnih univerziteta u CG kao osnov za pisanje ishoda učenja. U okviru istog projekta Univerzitet Crne Gore i Univerzitet Mediteran uradili su baze ishoda učenja za sve studijske programe. Trenutno je u toku prevođenje definisanih ishoda učenja na engleski jezik, dok u posljednjoj godini realizacije projekta predstoji preispitivanje postojećih nastavnih planova i programa i ECTS kataloga kako bi se uskladili sa definisanim ishodima učenja. Predstavnici Pomorskog fakulteta prenijeli su svoja iskustva sa definisanjem ishoda učenja prilikom izrade elaborata za uvodjenje novih studijskih programa koje je predviđeno Tempus projektom Mared. Re-definisanje nastavnih planova i programa pojedinih predmeta sa ciljem njihovog usklađivanja  sa potrebama tržišta rada i poslodavaca je fokus oba projekta, te je to bila jedan od tema o kojima je diskutovano. Bilo je riječi i o načinima na koje rezultati oba projekta mogu biti predstavljeni široj akademskoj, ali i društvenoj zajednici.