03.09.2015

Radionica ,,Primjena ishoda učenja u nastavnom procesu“

 U okviru Tempus projekta ,,Razvoj pristupa ishoda učenja – put ka boljoj uporedivosti, priznavanju i zapošljivosti” (DEVCORE) prošle sedmice u Rektoratu održana je radionica o primjeni ishoda učenja u nastavnom procesu. Radionici održanoj 30.juna prisustvovali su projektni partneri sa svih univerziteta u Crnoj Gori, predstavnici univerziteta iz Danske, Grčke i Austrije, Ministarstva prosvjete, Privredne komore i Zavoda za zapošljavanje. 

U uvodnom izlaganju, rektorka Radmila Vojvodić naglasila je da su definisani ishodi učenja za 270 studijskih programa na Univerzitetu Crne Gore nastali kao rezultat prepoznavanja njihovog značaja, ali i obaveze definisane Zakonom o visokom obrazovanju. ,,Dosadašnji rad vidimo samo kao uspješan početak implementacije koncepta ishoda učenja u nastavnom procesu. Pred nama je dalji rad na njihovom poboljšanju, inkorporaciji u programe rada na svakom pojedinačnom kursu, primjeni savremenih tehnika u nastavnom procesu kako bi ishodi bili ispunjeni, ali i mjerenju uspješnosti primjene ovog koncepta“, istakla je rektorka.

Prorektorka za međunarodnu saradnju Maja Baćović predstavila je do sada realizovane projektne aktivnosti i plan budućeg rada na uključivanju ishoda učenja u nastavne planove i njihovom definisanju za svaki kurs. O tim pitanjima, kao najznačajnijim za dalji rad na realizaciji projekta, govorili su i Dijana Vučković i Vladimir Drekalović sa Filozofskog fakulteta UCG, a partneri iz Danske i Austrije predstavili su modele mjerenja primjene ishoda učenja i specifična sredstva koja bi trebalo koristiti u nastavi, kako bi se ispunili odgovarajući ishodi učenja.