19.06.2015

Poziv za podnošenje prijava za selekciju eksternog eksperta za evaluaciju Devcore projekta

U okviru implementacije Tempus projekta DEVCORE – “Razvoj pristupa zasnovanog na ishodima učenja – put ka boljoj uporedivosti, priznavanju I zapošljivosti” Ugovor br. 2013-4603/001-001

Univerzitet Crne Gore objavio je poziv za podnošenje prijava za izbor eksternog ekserta za evaluaciju Devcore projetka.

Prijave za učešće u prijavi eksternog eksperta za kontrolu kvaliteta Projekta prilažu se u skladu sa Terms of Reference.

Krajnji rok za podnošenje predloga je 29. jun. Predloge je potrebno slati na adresu anat@ac.me