02.07.2014

Posjeta Univerzitetu u Arhusu

 Predstavnici Nacionalnog i kapodistrijskog univerziteta u Atini i  nacionalni partneri Univerziteta Crne Gore uključeni u DEVCORE projekat, boravili su od 7.do 10.aprila u posjeti Univerzitetu u Arhusu. CIlj posjete bilo je upoznavanje sa njaboljom praksom u vezi sa ishodima učenja u toj instituciji.