27.04.2015

Studijska posjeta Univerzitetu u Arhusu

 U periodu od 14-17. aprila predstavnici tri crnogorska univerziteta i socijalnih partnera posjetili su po drugi put Univerzitet u Arhusu u okviru implementacije Tempus projekta Devcore. Studijska posjeta započela je radionicom o iskustvima nastavnog osoblja crnogorskih univerziteta vezano za ishode učenja, tokom koje su predstavljena dosadašnja iskustva u pisanju ishoda učenja, procesu koji je od skoro započet na sva tri univerziteta u Crnoj Gori, dok su kolege iz Danske dali svoje viđenje i komentare na prezentacije crnogorskih profesora. Radionica je nastavljena sesijom tokom koje su predstavnici studenata Univerziteta u Arhusu iznijeli svoja iskustva sa procesom učenja bazirnom na ishodima učenja, ističući posebno situacije u kojima najviše uče, kao i navodeći ono što ih najviše motiviše kao studente.  Jedna od sesija bila je posvećena mjerenju ishoda učenja, kao jednom od najizazovnijih zadataka u procesu definisanja ishoda učenja, na bilo kom nivou. Posjeta je završena prezentacijama predstavnika menažmenta sva tri crnogorska univerziteta o implikacijama koje proces uvođenja ishoda učenja ima na metode nastave, učenja i ocjenjivanja, kao i na definisanje sadržine studijskih programa i pojedinačnih predemeta.

Posjeta je bila prilika da se crnogorski nastavnici upoznaju sa iskustvima nastavnika i studenata iz Danske u radu sa ishodima učenja i sa time koliko je ovaj pristup promijenio proces učenja i pomogao im da u tom procesu imaju aktivniju ulogu. Ovo je takođe bila prilika da se nauči o izazovima koje su kolege iz Danske imale prilikom uvođenja ishoda učenja koje će biti korisne u pripremama crnogorskih institucija za implementaciju ishoda učenja.