18.02.2015

Posjeta Koruskom univerzitetu primijenjenih nauka

 Studijska posjeta Koruškom univerzitetu primijenjenih nauka realizovana je od 11. do 14. februara, a to je istovremeno bila prilika da se održi sastanak konzorcijuma partnera na Devcore projektu. Stoga su bili prisutni predstavnici svih crnogorskih partnera i svih partnera iz Evropske unije. Nakon prestavljanja aktivnosti koje su bile preduzete tokom prve godine implementacije projekta predstavnici institucije domaćina predstavili su sljedeće: Sistem eksternog osiguranja kvaliteta visokoobrazovnih institucija u Austriji, Strateško upravljanje kvalitetom i strateški razvoj na Koruškom univerzitetu primijenjenih studija, Sistemski pristup upravljanju kvalitetom na Koruškom univerzitetu primijenjenih studija sa posebnim osvrtom na ishode učenja, ishode učenja i implementaciju ECTS kriterijuma oznaka u CUAS-u. Učesnicima je na ovaj način bilo omogućeno sagledavanje kako šire slike situacije na visokoobrazovnim institucijama u Austriji, tako i posebnih napomena vezanih za osiguranje kvaliteta i poziciju ishoda učenja u procesu CUAS-a.

Drugi dan bio je posvećen posebnim temama. Prva je bila o velikim dostignućima tokom prve godine implementacije projekta – nacrt smjernica za zapisivanje ishoda učenja u crnogorskim HEI, sveobuhvatan dokument, koji je predstavljen partnerima. EU partneri su značajno doprinijeli iznoseći sugestije i povratne informacije vezano za to kako učiniti da nacrt dokumenta bude pristupačniji korisnicima i poboljšati njegov sadržaj u nekim segmentima. Druga tema sastanaka bila je o rezultatima projekta koji su predstavljeni, konkretno Plan održivosti, razvijen od strane partnera, WUS Austria, dok su grčki partneri, inače zaduženi za menadžment kvaliteta projekta, posvetili jednu sesiju monitoringu procedura, šablona koji će se koristiti i podsjetili na rok za proizvodnju određenih isporuka. Sastanak je okončan sesijom posvećenom planiranju budućih aktivnosti, posebno onih koje će biti izvršavane u 2015-oj godini sa jasnom podjelom uloga i odgovornosti različitih partnera. Istaknuto je i predstojeće izvještavanje pred Evropskom komisijom i planirane su blagovremene i odgovarajuće pripreme središnjeg izvještaja kojeg treba dostaviti do juna.