15.11.2016

Analiza uticaja projekta

 Od 7-10. novembra 2016.g, predstavnici WUS Austrije Veronika Niče i Martina Handler sprovele su analizu uticaja projekta Devcore. Cilj analize bio je da se stekne sveobuhvatna slika o rezultatima postignutim u okviru Devcore projekta vezano za izgradnju kapaciteta za uvođenje ishoda učenja u crnogorskom sistemu visokog obrazovanja.  

07.11.2016

Održana završna konferencija projekta

 U Rektoratu je 6. i 7. oktobra održana završna konferencija Tempus projekta ,,Razvoj ishoda učenja – put ka boljoj uporedivosti, priznavanju i zapošljivosti” - Devcore. Projekat je imao za cilj razvijanje ishoda učenja za studijske programe sva tri univerziteta u Crnoj Gori, izradu baze podataka ishoda učenja, uspostavljanje tješnje veze između univerziteta i tržišta rada i podizanje svijesti o značaju ishoda učenja za visokoobrazovne institucije, studente i poslodavce.

20.09.2016

Učešće na završnoj diseminacionoj konferenciji Tempus projekta BHQFHE

 Predstavnici konzorcijuma Devcore projekta – Univerziteta Mediteran prisustvovali su završnoj konferenciji Tempus projekta Bosnia and Herzegovina Qualification Framework Framework for Higher Education - BHQFHE  , održanoj u Tuzli od 15-16. septembra 2016. godine.

06.04.2016

Održan okrugli sto Ishodi učenja i potrebe tržišta rada

 Reformama koje sprovodi Univerzitet Crne Gore biće povećan nivo i kvalitet obrazovanja, a studenti će steći znanja i vještine prepoznatljive na tržištu rada, ocijenjeno je na okruglom stolu “Ishodi učenja i potrebe tržišta rada” koji je u okviru Tempus projekta Devcore organizovan u Rektoratu Univerziteta Crne Gore.

Prorektorka i koordinatorka projekta Devcore prof. dr Maja Baćović rekla je da se UCG bavi usklađivanjem ishoda učenja sa potrebama tržišta rada u okviru reformi i reorganizacije koje se trenutno sprovode.

 

- Cilj naših aktivnosti jeste da se poboljša kvalitet obrazovanja i da naši studenti nakon dobijanja diploma na svim nivoima imaju znanje i vještine koje su prepoznatiljive ne samo na tržištu rada, već da im daju mogućnosti za uključivanje u čitav niz društvenih aktivnosti. Ishode učenja smo regulisali za sve studijske programe na svim nivoima – kazala je ona. Prema njenim riječima, tek je završena prva faza reformi, a rad na ishodima učenja biće nastavljen u pravcu njihovog definisanja za nove studijske programe.

 

01.04.2016

Studijska posjeta Koruškom univerzitetu primijenenih studija

 Izrada nastavnih planova i programa koji uključuju praktičnu nastavu i usklađeni su sa definisanim ishodima učenja, te implementacija takvih programa, poređenje modela studija 3+2+3 sa modelom 4+1+3 bili su predmet izlaganja i diskusija tokom druge studijske posjete Koruškom univerzitetu primijenjenih studija organizovane u okviru Devcore projekta. Učesnici posjete bili su predstavnici tri crnogorska univerziteta i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Bila je ovo prilika za upoznavanje sa praksom kolega iz Austrije, ali i za predstavljanje sopstvene prakse i planova vezanih za reformu studijskih planova i programa, koji će biti orjentisani na pružanje praktičnih znanja kroz različite oblike saradnje sa poslovnom i širom društvenom zajednicom. 

26.02.2016

Rezultati projekta Devcore predstavljeni članovima Studentkog parlamenta UCG

 U cilju informisanja studentata o konceptu ishoda učenja i njegovom značaju za unaprjeđenje kvaliteta studijskih programa, na sjednici Studentskog parlament UCG održanoj 25. februara jedna od tačaka dnevnog reda bila je posvećena predstavljanju rezultata Tempus projekta Razvoj koncepta ishoda učenja – put ka boljoj uporedivosti, transparentnosti i zapošljivosti – Devcore. Prof. dr Maja Baćović, prorektor UCG i koordinatorka projekta kratko je predstavila njegove ciljeve i sastav konzorcijuma koji radi na njihovoj realizaciji, a zatim i do sada ostvarene rezulate projekta. Istaknuto je da su ishodi učenja definisani za sve studijske programe UCG, što ujedno predstavlja obavezu koju sve visokoobrazovne institucije u Crnoj Gori moraju da ispune shodno Zakonu o visokom obrazovanju. 

25.11.2015

Inter project coaching Devcore - BHQFHE

Tokom sastanka Greentech Erasmus Mundus projekta održanog u Ljubljani 19-20.oktobra, predstavnici Devcore projekta, Sandra Tinaj sa Univerziteta Donja Gorica i Ana Dragutinović sa Univerziteta Crne Gore sastale su se sa predstavnikom Tempus projekta BiH Qualifications Framework for Higher Education (BHQFHE), gospodinom Ahemtom Mehićem.

18.11.2015

Sastanak Devcore-Mared

 U Rektoratu UCG je u utorak 17. novembra 2015. godine održan sastanak sa ciljem razmjene iskustava između predstavnika Tempus projekata Devcore i Mared. 

03.09.2015

Okrugli sto ,,Značaj definisanja ishoda učenja za privredu Crne Gore“

03.09.2015

Radionica ,,Primjena ishoda učenja u nastavnom procesu“

 U okviru Tempus projekta ,,Razvoj pristupa ishoda učenja – put ka boljoj uporedivosti, priznavanju i zapošljivosti” (DEVCORE) prošle sedmice u Rektoratu održana je radionica o primjeni ishoda učenja u nastavnom procesu. Radionici održanoj 30.juna prisustvovali su projektni partneri sa svih univerziteta u Crnoj Gori, predstavnici univerziteta iz Danske, Grčke i Austrije, Ministarstva prosvjete, Privredne komore i Zavoda za zapošljavanje. 

16.07.2015

Produžen rok za podnošenje prijava za selekciju eksernog eksperta za evaluaciju Devcore projekta

Produžen je krajnji rok za dostavljanje prijava za izbor eksertnog eksperta za evaluaciju Devcore projekta. Novi rok za podnošenje prijava je 24. avgust.

 

 

 

19.06.2015

Poziv za podnošenje prijava za selekciju eksternog eksperta za evaluaciju Devcore projekta

U okviru implementacije Tempus projekta DEVCORE – “Razvoj pristupa zasnovanog na ishodima učenja – put ka boljoj uporedivosti, priznavanju I zapošljivosti” Ugovor br. 2013-4603/001-001

28.05.2015

Radionica o ishodima učenja održana na Univerzitetu Mediteran

  Radionica ,,Definisanje ishoda učenja na Univerzitetu Mediteran“ održana je  25.5.2015.godine na Univerzitetu Mediteran, u okviru aktivnosti DEVCORE projekta.  Na radionici se govorilo o ishodima učenja i  načinu definisanja za predmet, kurs ili studijski program. Takođe, predstavljene su smjernice za definisanje ishoda učenja na visokobrazovnim institucijama.

20.05.2015

Smjernice za pisanje ishoda učenja

 

Smjernice za pisanje ishoda učenja - flajer

27.04.2015

Studijska posjeta Univerzitetu u Arhusu

 U periodu od 14-17. aprila predstavnici tri crnogorska univerziteta i socijalnih partnera posjetili su po drugi put Univerzitet u Arhusu u okviru implementacije Tempus projekta Devcore. 

08.04.2015

Radionica o ishodima učenja održana na Univerzitetu Crne Gore

 O tome šta su ishodi učenja i kako ih definisati za predmet, kurs ili studijski program, govorilo se na radionici ,,Definisanje ishoda učenja na Univerzitetu Crne Gore“, održanoj 27.3.2015.godine u Rektoratu.

18.02.2015

Posjeta Koruskom univerzitetu primijenjenih nauka

 Studijska posjeta Koruškom univerzitetu primijenjenih nauka organizovana je od 11-14 februara 2015. godine, sto je ujedno bila prilika i da se odrzi sastanak konzorcijuma partnera na Devcore projektu.

15.09.2014

Radionica Ishodi učenja – od teorije ka praksi

Radionica Ishodi učenja – od teorije ka praksi održana je u okviru Devcore projekta u Rektoratu Univerziteta Crne Gore 15. juna 2014. godine. Radionicu su vodile Veronika Niče i Mihaela Handke iz organizacije WUS Austria.

 

30.07.2014

Posjeta Univerzitetu u Grčkoj

Predstavnici partnera iz Crne Gore i Arhus Univerziteta posjetili su Nacionalni i kapodistrijski univerzitet iz Atine u periodu od 8 do 9. maja 2014. godine. Prvog dana posjete održane su četiri prezentacije, kako bi se učesnici upoznali sa nacionalnim okvirom  ishoda učenja i visokog obrazovanja u Grčkoj.

02.07.2014

Posjeta Univerzitetu u Arhusu

Predstavnici Nacionalnog i kapodistrijskog univerziteta u Atini i  nacionalni partneri Univerziteta Crne Gore uključeni u DEVCORE projekat, boravili su od 7.do 10.aprila u posjeti Univerzitetu u Arhusu. CIlj posjete bilo je upoznavanje sa najboljom praksom u vezi sa ishodima učenja u toj instituciji.